• /UploadFiles/Images//201708/admin/IMG_20160525_155258.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/fkawcibv.mng.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_201709131124413.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_201709131124414.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_201709131124415.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/3we5jjkz.45w.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_201709131124417.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_201709131124418.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_201709131124419.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244110.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244111.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244112.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244113.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244115.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244116.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244118.jpg.axd

 • /UploadFiles/Images//201709/admin/微信图片_2017091311244120.jpg.axd

 • 西苑公园水质处理工程

  项目简介:

         光谷行政中心西苑公园位于高新大道以北、光谷四路以东、九峰一路以南、光谷行政中心西侧,公园在总体设计中,贯彻“原生态、可进入、完善设施配套”的原则。建成后西苑公园的湖域面积约为18000m2,溪流面积约为3400m2。公园位于规划中的森林渠排水廊道范围内,雨期降雨径流从上游汇集后进入公园溪流区并顺流入湖,湖内多余水量自溢流口排至森林渠最后汇入东湖。

         水质处理工程包括水质处理设施及生态修复措施。水质处理设施占地135m2,整体地埋,通过内部循环措施改善水体流动性;生态修复措施主要包含沉水挺水浮叶植物的种植、生物岛栅及人工湿地的构建等内容。

         采用以上水质综合处理方案,强化总磷、氨氮及SS的去除,可以确保九峰湖湖水主要指标基本达到地表水Ⅲ类标准。